16 lutego 2021

Program ,,CYBER. MIL Z KLASĄ”

Program ,,Cyber.mil z klasą polega na utworzeniu i prowadzeniu w szkołach ponadpodstawowych – w formie eksperymentu pedagogicznego – klas o profilu ,,Ceberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”

Głównym celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów do korpusów osobowych kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Resort liczy, że dla większości absolwentów nowo tworzonych klas specjalistyczna edukacja na poziomie szkół ponadpodstawowych będzie wstępem do prestiżowych stanowisk w jednostkach podległych MON.

UWAGA, ÓSMOKLASISTO!

Jeśli już teraz wiesz, że stać Cię na więcej, a zwyczajna nauka nie rozwinie Twojego potencjału, może warto pomyśleć o szkole ponadpodstawowej i klasie o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”?

CYBER.MIL z klasą – inwestycja w swoją przyszłość  

W trakcie nauki oprócz informatyki na bardzo wysokim poziomie, będziesz uczył się również ciekawych przedmiotów takich jak kryptografia, algorytmika, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Sam dobrze wiesz, jak ważne są nowoczesne technologie i bezpieczeństwo. Nauka tych przedmiotów spowoduje, że zdobędziesz wiedzę i kompetencje z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

Co później?

Nauka w CYBER.MIL z klasą to bilet wstępu na praktycznie każdą prestiżową uczelnię. Jeśli wybierzesz uczelnię wojskową lub cywilną, będzie Ci dużo łatwiej przyswoić zagadnienia z programu studiów, bo będziesz już miał solidne fundamenty. To, jakie studia wybierzesz, będzie jednak tylko i wyłącznie Twoją decyzją.

Tylko szesnaście szkół realizujących „Program CYBER.MIL z klasą” są objęte bezpośrednim wsparciem MON. Oprócz wsparcia finansowego do ich dyspozycji pozostają  fachowe i profesjonalne jednostki patronackie, które służyć będą dodatkową pomocą. Koordynatorem realizacji projektu jest Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” wspierane działaniami przez takie instytucje jak Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie i Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Pora na Twoją decyzję

Żeby stać się uczniem takiej klasy, musisz już dziś wykazać się przede wszystkim   zdecydowaniem. Programem objętych jest tylko 16 szkół w całym kraju, po jednej w każdym województwie. Sprawdź, które szkoły należą do projektu i rozważ wybór którejś z nich. Od września 2021 możesz jednym z nielicznych szczęśliwców, bo maksymalnie 15 uczniów w takiej klasie będzie miało możliwość uczenia się w tak ekskluzywnym programie.

 

Załącznik:

Wykaz szkół zakwalifikowanych