30 lipca 2019

„Pracodawca jutra” konkurs ogłoszony przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do poprawy oferty edukacyjnej i podnoszą kwalifikację pracowników poprzez zaangażowanie się we współpracę z instytucjami edukacyjnymi. Termin składania zgłoszeń upływa 19 sierpnia 2019r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:

www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra

 

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać na adres e-mail: pracodawca_jutra@parp.gov.pl

 

Organizatorzy Konkursu, proszą dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe o udostępnienie informacji o konkursie podmiotom, z którymi współpracują w zakresie organizacji praktyk i staży zawodowych dla młodzieży.

 

Załącznik:

Zaproszenie do udziału w konkursie