12 lipca 2017

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Śląski kurator oświaty Urszula Bauer 10 lipca 2017 r. uczestniczyła w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jednym z tematów spotkania było kształcenie zawodowe w kontekście reformy. Śląski kurator oświaty przedstawiła  zmiany w polskim systemie edukacji zawodowej. Głównym celem zmian jest upowszechnienie kształcenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy odpowiadającego potrzebom gospodarki, realizowanego we współpracy z przedsiębiorstwami stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły. Oczekiwane rezultaty wdrożenia reformy to przede wszystkim uelastycznienie struktury szkolnictwa zawodowego, większe zaangażowanie pracodawców w kształcenie zawodowe, modernizacja oferty i treści kształcenia zawodowego, upowszechnienie nabywania uprawnień zawodowych przez uczniów, silniejszy nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych.1 września 2017 r. w nowego typu szkołach kształcących w zawodzie – branżowych szkołach I stopnia rozpoczną naukę pierwsi uczniowie, którzy będą uczyć się według nowej podstawy programowej. Po ukończeniu trzyletniej branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej szkole branżowej II stopnia, uzyskać dyplom technika, przystąpić do egzaminu maturalnego, a po jego zdaniu – podjąć naukę w szkole wyższej.

O kształceniu zawodowym w kontekście reformy edukacji mówił Jan Klimek, prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Maria Barczak-Ostojska, kierownik Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

W posiedzeniu WRDS uczestniczyli również: Henryka Bochniarz  przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Zbigniew Żurek, sekretarz RDS z ramienia BCC, przewodniczący Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego, Jacek Męcina, przewodniczący Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Mariusz Trepka.

[zdjęcia: Śląski Urząd Wojewódzki]