13 lutego 2018

Polsko-niemiecki kurs tandemowy dla nauczycieli i organizatorów wymiany młodzieży

Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży informuje, że Polsko-Niemiecki Ośrodek Kształcenia „Germanitas“ po raz piętnasty organizuje letnie kursy językowe w systemie tandemowym dla polskich i niemieckich organizatorów wymiany. Tegoroczny kurs odbędzie się od 28 lipca do 10 sierpnia 2018 roku w historycznym mieście Przemyśl na Podkarpaciu w 3-gwiazdkowym hotelu Accademia, nad rzeką San.


Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie uczestników spotkania w ich pracy, poprzez intensywną naukę języka niemieckiego lub polskiego, nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń oraz przekazanie wiedzy realioznawczej o tym ciekawym regionie Polski.

Nauka języka prowadzona jest w urozmaicony sposób przez doświadczonych lektorów z Polski i Niemiec (native-speakerów), według własnych programów i materiałów, dostosowanych do potrzeb językowych uczestników. Obejmuje ona zajęcia w grupach na 3 poziomach językowych (również dla początkujących), pracę w tandemie, czyli w polsko-niemieckich parach (codziennie z innym partnerem), a także „gimnastykę dla języka”, czyli ćwiczenia fonetyczne.

Popołudniami w programie znajdą się warsztaty w mieszanych grupach (np. muzykowanie, teatr, gazeta), wykłady, gry i animacje językowe, filmy, klub dyskusyjny. Całości dopełniają wycieczki, zajęcia sportowe i imprezy kulturalne, które również przyczyniają się do bliższego poznania się uczestników. Piękne miejsce pobytu umożliwia połączenie nauki z odpoczynkiem.

Informacje organizacyjne:

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i innych multiplikatorów (np. pracowników instytucji kultury, wolontariuszy) zaangażowanych w wymianę młodzieży lub planujących jej rozpoczęcie w najbliższym czasie. W kursie nie mogą wziąć udziału germaniści. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 8 maja 2018 roku.


Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.pnwm.org