26 czerwca 2020

„Polacy w Służbie Niepodległej – Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r.” – konkurs historyczny i artystyczny dla młodzieży.

Fundacja Służba Niepodległej zaprasza do udziału w konkursie historycznym
i artystycznym dla młodzieży pod nazwą: „Polacy w Służbie Niepodległej. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920r.”

  1. Konkurs podzielony jest na dwa niezależne bloki:

1) blok historyczny – polegający na napisaniu eseju;

2) blok artystyczny – polegający na przygotowaniu pracy artystycznej.

  1. Każdy uczestnik wybiera tylko jeden blok, w którym bierze udział.
  2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach w następujących terminach”:

1) 30 maja 2020 r. – 20 lipca – I etap – eliminacje wstępne;

2) 14 sierpnia 2020 r. – II etap – finał, w którym weźmie 6 uczestników.

  1. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie poprzez przesłanie pracy konkursowej na adres poczty elektronicznej: konkurs@sluzbaniepodleglej.pl
    w terminie do dnia 20 lipca 2020 r. oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu.

Załączniki:

  1. Regulamin
  2. Formularz zgłoszeniowy blok artystyczny
  3. Formularz zgłoszeniowy blok historyczny