18 lipca 2017

Podręczniki dla dzieci niepełnosprawnych

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DWKI-WSPE.263.1.2017.4.ML z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej dostępności do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Pismo MEN
Załącznik