13 lipca 2018

Podręcznik „Co za spotkanie! Aspekty polsko-niemieckiej wymiany młodzieży”

Podręcznik Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla organizatorów spotkań młodzieży „Co za spotkanie!. Aspekty polsko-niemieckiej wymiany młodzieży” jest praktycznym narzędziem do planowania, przeprowadzania i ewaluacji międzynarodowych spotkań młodzieży. Podręcznik został opracowany przez doświadczonych trenerów i inicjatorów polsko-niemieckich projektów, którzy opisali najważniejsze kwestie dla poszczególnych faz spotkania.


Książka składa się z siedmiu rozdziałów, które pozwalają czytelnikom spojrzeć na spotkanie polsko-niemieckie jako na powtarzający się cykl, trwający od momentu pojawienia się motywacji do przeprowadzenia projektu wymiany, przez poszukiwanie partnera, tworzenie programu z udziałem młodzieży, organizację, finansowanie, ewaluację aż do wspólnego planowania kolejnego polsko-niemieckiego spotkania.

Są to:

  1. Spotkanie i ja
  2. Budowanie polsko-niemieckiego partnerstwa
  3. Młodzież
  4. Wspólne przygotowanie projektu młodzieżowego
  5. Program polsko-niemieckiego spotkania młodzieży
  6. Organizacja spotkania
  7. Ewaluacja i dokumentacja

Publikacja adresowana jest zarówno do początkujących, jak i zaawansowanych organizatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Pierwsi mogą potraktować ją jako przewodnik po wymianie, w którym każdy z rozdziałów zaczyna się krótkim wprowadzeniem, a kończy podsumowującą listą kontrolną, na postawie której można przeanalizować własny projekt. Drudzy mogą usystematyzować swoją wiedzę i z różnych perspektyw spojrzeć na własne doświadczenia w pracy z młodzieżą.

Publikacja dostępna jest w wersji papierowej i elektronicznej. Publikacja jest darmowa. Zamówienie publikacji: