24 listopada 2017

Po polsku o historii

Pierwsza edycja Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”, zorganizowana dla uczniów województwa śląskiego, cieszyła się bardzo dużą popularnością. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 1878 uczniów. Wykazali się oni nie tylko znakomitą znajomością ortografii, a ponadto – dzięki tekstom dyktand – mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę historyczną.

Inicjatorem zorganizowania Dyktanda Niepodległościowego w woj. śląskim był dyrektor Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein w Lublińcu Dariusz Przyłas. Patronat Honorowy nad Dyktandem Niepodległościowym objęła Śląska Kurator Oświaty, natomiast partnerem przedsięwzięcia został Narodowy Bank Polski Oddział w Katowicach. Dyktando było śląską edycją Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego, organizowanego przez Fundację „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów.

17 listopada 2017 r. najlepsi z najlepszych spotkali się na uroczystej Gali Laureatów w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Katowicach. W uroczystości uczestniczyła Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer, która składając gratulacje Laureatom podkreśliła ważną dla edukacji polonistycznej i historycznej rolę udziału uczniów w tym przedsięwzięciu.