25 maja 2018

Pierwszy Siemianowicki Dzień Zawodowca

21 maja 2018r. w Siemianowicach Śląskich odbył się Pierwszy Siemianowicki Dzień Zawodowca. Jest to kolejna inicjatywa podjęta przez Władze miasta na rzecz promocji kształcenia zawodowego wśród młodzieży. Podczas tego wydarzenia zostały  przedstawione możliwości kształcenia zawodowego w siemianowickich szkołach – kierunki, zawody, bazę, w tym nowoczesne pracownie. Gimnazjaliści aktywnie uczestniczyli w dwóch bardzo ciekawych wykładach przybliżających zawody rzemieślnicze oraz otwierających umysły młodych ludzi na przyszłość zawodową.

Pani Dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zaprezentowała Zawody rzemieślnicze jako  zawody przyszłości, natomiast dr Marcin Budziński,Dziekan Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli  w Chorzowie w interaktywnym wykładzie „Moja przyszłość zawodowa- otwieranie umysłów” zaangażował uczniów do rozważań o priorytetach, którymi powinni się kierować planując swoją „ścieżkę: edukacji zawodowej. Ważną częścią Dnia była możliwość zapoznania się z aktualną ofertą kształcenia zawodowego w siemianowickich szkołach.

Każda jednostka przy  swoim promocyjnym stoisku udzielała informacji o działalności szkoły, w tym o współpracy z pracodawcami, instytucjami, realizowanymi projektami. Młodzież miała także okazję porozmawiać z doradcami zawodowymi – przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich i Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości  w Katowicach .

Pierwszy Siemianowicki Dzień Zawodowca był czwartym z kolei w roku szkolnym 2017/ 18 ukierunkowanym na rozwój szkolnictwa zawodowego w Siemianowicach Śląskich.  Jesienią 2017 r. podjęte zostały działania zmierzające do podpisania umowy o patronat zakładu pracy nad szkołą branżową. W styczniu 2018r. została podpisana pierwsza trójstronna umowa pomiędzy Miastem, Szkołą Branżową I Stopnia nr 2 im. Św. Jana Pawła II, a międzynarodową Firmą mającą swoją siedzibę właśnie w Siemianowicach Śląskich o objęcie patronatem klasy zawodowej. Kolejna taka umowa została podpisana w maju z lokalnym przedsiębiorcą z branży piekarniczo – cukierniczej.

Już od lutego uczniowie „branżówki” uczący się w zawodzie mechanik  w ramach patronatu zajęcia praktyczne realizują w firmie, a od września 2018r.  takimi zajęciami zostaną objęci również kształcący się w zawodzie:  mechanik- monter maszyn i urządzeń.  Szkoła Branżowa I Stopnia nr 1 w ramach umowy patronackiej organizuje dla kształcących się w zawodach:  piekarz i cukiernik zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Możliwość uczenia się zawodu na stanowisku pracy w firmie, czy u pracodawcy jest wielką szansą dla młodego człowieka umożliwiającą lepszy start na rynku pracy.  Miasto dokłada wszelkich starań, by „zawodowcy” nabywali wiedzę i umiejętności w nowoczesnych pracowniach szkolnych oraz zdobywali praktyczne doświadczenia na stanowiskach pracy  u pracodawców/ w firmach.

Opracowano na podstawie informacji przesłanej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.