25 stycznia 2018

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Instytut Nowych Technologii w Łodzi zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Olimpiada ma popularyzować wśród uczniów wiedzę na temat biznesu i zarządzania oraz promować przedsiębiorczość z uwzględnieniem rozwoju wiedzy, kompetencji osób zarządzających firmami. Projekt jest kontynuacją organizowanej przez Instytut w latach 1999 do 2011 Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości.


Olimpiada realizowana jest w okresie: grudzień 2017 – kwiecień 2018 roku. Składa się z trzech etapów:

  • I i II etap: test wiedzy, odbywający się online za pośrednictwem platformy internetowej,
  • III etap: zadanie do rozwiązani (case’y biznesowe) w zespołach (do tego etapu przechodzi 24 uczniów).

Zakres tematyczny obejmuje wiedzę z zakresu:
– pojęć związanych z przedsiębiorczością,
– zarządzania firmą i marketingu,
– zarządzania zasobami ludzkimi,
– tworzenia innowacji rozwiązań.
Podczas Gali Ogólnopolskiej w Łodzi, która odbędzie się w kwietniu 2018 r., zostaną nagrodzone najlepsze prace oraz wręczone nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.


Więcej informacji o Olimpiadzie na stronie internetowej: olimpiada.org.pl
Formularz rejestracyjny dla szkół: olimpiada.org.pl – formularz rejestracyjny
Oraz regulamin uczestnictwa: olimpiada.org.pl – regulamin
Załącznik: Harmonogram olimpiady