19 maja 2017

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłosiło, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”.
W
konkursie ufundowane zostaną stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2016/2017:

1.    dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie,
2.    dla finalistów konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich.

Szczegółowe informacje:

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich 2017 r.
Karta zgłoszenia