28 września 2018

Ogólnopolski konkurs „Nasz projekt eTwinning 2019”

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinning 2019. Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektorów, bibliotekarzy i innych pracowników pedagogicznych z przedszkoli i wszystkich typów szkół uprawnionych do udziału w programie (wiek uczniów od 3 do 19 lat). Celem konkursu jest wybranie i promocja najlepszych międzynarodowych projektów eTwinning, zrealizowanych z udziałem polskich nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 i/lub 2018/2019.


Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Projekty mogą być zgłaszane do Konkursu w następujących kategoriach wiekowych uczniów:

  • projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat;
  • projekt dla uczniów w wieku 7-10 lat;
  • projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat;
  • projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat;

a także w pięciu kategoriach dodatkowych:

  • Projekty STEAM łączące naukę i sztukę;
  • Przedsiębiorczość z eTwinning (elementy przedsiębiorczości w projektach eTwinning);
  • Synergia eTwinning-Erasmus+ (projekty łączące elementy programów eTwinning i Erasmus+);
  • dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt w trakcie pełnienia funkcji ambasadora eTwinning;
  • debiut – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły.

Nauczyciel zgłaszający projekt (koordynator projektu) do Konkursu musi mieć przyznaną za jego realizację Krajową Odznakę Jakości. Więcej informacji o warunkach i kryteriach przyznawania Krajowej Odznaki Jakości znajduje się na stronie www.etwinning.pl. Więcej szczegółów dotyczących warunków uczestnictwa w Konkursie, jego harmonogram i kryteria oceniania projektów zawiera Regulamin konkursu Nasz Projekt eTwinning 2019.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 31 stycznia 2019 r. włącznie – wyłącznie w formie elektronicznej wysłanej za pośrednictwem formularza online.

Proszę zwrócić uwagę, że elektroniczny formularz zgłoszeniowy jest aktywny tylko przez 30 minut, dlatego też należy przygotować wcześniej w pliku tekstowym wymagane w zgłoszeniu informacje.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Konkursem prosimy kontaktować się mailowo: konkurs.etwinning@frse.org.pl