17 stycznia 2019

Ogólnopolski konkurs „Nasz projekt eTwinning 2019”

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinning 2019.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektorów, bibliotekarzy i innych pracowników pedagogicznych z przedszkoli, szkół podstawowych, wygasających gimnazjów i szkół ponadpodstawowych uprawnionych do udziału w programie (wiek uczniów od 3 do 19 lat). Celem Konkursu jest wybranie i promocja najlepszych międzynarodowych projektów eTwinning zrealizowanych z udziałem polskich nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 i/lub 2018/2019.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Projekty do Konkursu mogą być zgłaszane w następujących kategoriach wiekowych uczniów:

  • projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 7-10 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat,

a także w pięciu kategoriach dodatkowych:

  • projekty STEAM łączące naukę i sztukę
  • Przedsiębiorczość z eTwinning (elementy przedsiębiorczości w projektach eTwinning)
  • Synergia eTwinning-Erasmus+(projekty łączące elementy programów eTwinning i Erasmus+),
  • dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt w trakcie pełnienia funkcji ambasadora eTwinning,
  • debiut– pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły.

Nauczyciel zgłaszający projekt (koordynator projektu) do Konkursu musi mieć przyznaną za jego realizację Krajową Odznakę Jakości. Więcej informacji o warunkach i kryteriach przyznawania Krajowej Odznaki Jakości znajduje się na stronie w zakładce Konkursy.

Dodatkowe informacje, dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie, harmonogram i kryteria oceniania projektów zawiera Regulamin konkursu Nasz Projekt eTwinning 2019.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 31 stycznia 2019 r. włącznie –wyłącznie w formie elektronicznej wysłanej za pośrednictwem formularza online   https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NP2019 .

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy jest aktywny tylko przez 30 minut, dlatego też należy przygotować wcześniej w pliku tekstowym wymagane w zgłoszeniu informacje.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Konkursem prosimy kontaktować się mailowo: konkurs.etwinning@frse.org.pl .

Termin przesyłania zgłoszeń upływa dnia 31 stycznia 2019 r.