5 czerwca 2020

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. Człowiek, miejsce, zdarzenie”

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych szczególnie zainteresowanych historią wojskowości.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

  • plastyczna (kartka pocztowa lub lapbook) – przeznaczona dla uczniów 1-4 klas szkół podstawowych;
  • graficzno-literacka (plakat lub wiersz) – przeznaczona dla uczniów 5-8 klas szkół podstawowych;
  • dydaktyczna (komiks lub prezentacja multimedialna) – przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych kategorii zostały określone
w Regulaminie konkursu.

Prace konkursowe wraz z Kartą zgłoszenia konkursowego należy przesyłać lub złożyć

na adres Współorganizatora (Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie)
w terminie do 15 lipca 2020 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 14 sierpnia br. na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej  www.wojsko-polskie.pl

Regulamin konkursu