23 stycznia 2019

Ogólnopolski Konkurs “75 rocznica bitwy o Monte Cassino”

 Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie“75 rocznica bitwy o Monte Cassino”

Patronat Honorowy  nad Konkursem objęli:

Pani Anna Maria Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej oraz  Pan Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Szczegóły organizacyjne oraz zasady zgłaszania uczestników znajdują się w regulaminie konkursu.

Załączniki:

1. Informacja o konkursie

2. Karta oceny pracy

3. Karta zgłoszenia