13 września 2018

Ogólnopolski Kongres Edukacji Przyszłości


Szanowni Państwo,

Świętokrzyski Kurator Oświaty zaprasza Państwa do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Edukacji Przyszłości, który odbędzie się w dniach 3-4 października 2018 roku w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Celem zainicjowanego przedsięwzięcia jest promocja innowacyjności i kreatywności w szkołach i placówkach oświatowych oraz podniesienie rangi wyborów edukacyjno‐zawodowych.

O randze przedsięwzięcia świadczą przyznane Patronaty Honorowe: Minister Edukacji Narodowej – Pani Anny Zalewskiej, Wojewody Świętokrzyskiego – Pani Agaty Wojtyszek, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pana Adama Jarubasa, Prezydenta Miasta Kielce – Wojciecha Lubawskiego.

Kongres obejmuje dwa spójnie powiązane wydarzenia, na które składają się nurty tematyczne: Kreatywnie i Innowacyjnie w Edukacji oraz Atelier Przyszłości – Doradztwo EdukacyjnoZawodowe.

Pierwszy dzień Kongresu poświęcony będzie promocji nowatorskich rozwiązań z dziedziny dydaktyki i technologii w realizowanym procesie edukacyjnym. Stworzona zostanie płaszczyzna wymiany doświadczeń ekspertów, dydaktyków, praktyków z całej Polski. Ważną częścią tego dnia będzie Finał i Gala „Ogólnopolskiego Konkursu Laur Michała Anioła” w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła, do którego nominowano 49 placówek z kraju.

W drugim dniu Kongresu Atelier Przyszłości – Doradztwo EdukacyjnoZawodowe, przedstawione zostaną doświadczenia osób, instytucji odpowiedzialnych za podejmowanie skutecznych działań w tworzeniu sprawnie funkcjonującego doradztwa edukacyjno‐zawodowego. Sztuczna inteligencja będzie wiodącym tematem podczas Kongresu jako jedna z najbardziej dynamiczne rozwijających się gałęzi nauki i inżynierii i ściśle koresponduje z przyjętym przesłaniem Atelier Przyszłości – Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe.

Wydarzeniu towarzyszyć będą: turniej szachowy „Świętokrzyskie Dni Szachów”, wystawa Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji oraz prezentacja szkół: Świętokrzyskie Perły Zawodów.

Termin Kongresu: 3–4 października 2018 r.

Miejsce: Centrum Kongresowe Targów Kielce, ul. Zakładowa 1, sala OMEGA.

Udział w kongresie jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona – decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o zarejestrowanie się w nieprzekraczającym terminie do 28 września 2018 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Więcej informacji o kongresie, program kongresu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach pod adresem: kuratorium.kielce.pl


Program Kongresu