30 lipca 2020

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty – 31 lipca godz. 10.00

W piątek 31 lipca br. o godz. 10.00 zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym.

Dodatkowo absolwenci będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU https://wyniki.edu.pl

Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły.

 

Szczegółowe informacje o wynikach oraz terminach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na stronie MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/ogloszenie-wynikow-egzaminu-osmoklasisty