5 marca 2018

Oferta szkoleń organizowanych w ramach Programu Niwki 2018 w marcu

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje o bezpłatnych szkoleniach dla nauczycieli z województwa śląskiego i opolskiego w ramach Programu Niwki, które odbędą  się w marcu 2018 r.

Szkolenia finansowane są ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Samorządów Województwa Opolskiego i Śląskiego i odbywają się w Niwkach (woj. opolskie), a udział we wszystkich formach doskonalenia jest bezpłatny dla uczestników.

 

  1. Warsztaty dla nauczycieli prowadzących zajęcia języka niemieckiego w przedszkolu:

Wokół jednej pory roku na języku niemieckim w przedszkolu – wiosna  https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/978. Termin zgłoszenia: 15 marca 2018 r.

Dwa terminy do wyboru:

  • 03.2018 w RCRE w Opolu (16.00-19.30);
  • 03.2018 w Ośrodku Szkoleniowym RCRE w Niwkach (9.00-13.30).
  1. Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego w szkole podstawowej:

Wiosna w zabawie, zwyczajach i na lekcjach języka niemieckiego  https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/978. Termin zgłoszenia: 15 marca 2018 r.

  • 03.2018 w RCRE w Opolu (09.00-15.30).

 

  1. Warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacyjnych:

Multimedialnie na niemieckim – aplikacje i programy niezbędne do prowadzenia atrakcyjnych lekcji – „Genialnie z Genial.ly – tworzenie materiałów interaktywnych na lekcję języka niemieckiego” https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1291. Termin zgłoszenia: 15 marca 2018 r.

  • 03.2018 w RCRE w Opolu (16.00-19.30).

Szczegółowe informacje na temat szkoleń znajdują się w kartach zgłoszenia.

Informacje o kolejnych wydarzeniach będą pojawiały się sukcesywnie na stronie                    Programu Niwki (Aktualności http://niwki.rcre.opolskie.pl/k/), a szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń w zakładce (OFERTA PROGRAMU NIWKI http://niwki.rcre.opolskie.pl/k/index.php/oferta-programu-niwki).