11 maja 2018

Oferta szkoleń organizowanych w ramach Programu Niwki 2018 w maju i czerwcu  2018 r.

 

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje o bezpłatnych szkoleniach dla nauczycieli z województwa śląskiego i opolskiego w ramach Programu Niwki, które odbędą  się w maju i czerwcu 2018 r.

Szkolenia finansowane są ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Samorządów Województwa Opolskiego i Śląskiego, a udział we wszystkich formach doskonalenia jest bezpłatny dla uczestników.

 Cykl I Nauczanie języka mniejszości narodowej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:

 Jak pracować z podręcznikiem do języka mniejszości narodowej NIKO oraz programem nauczania dla I etapu edukacji?”  – prowadząca: Katarzyna Król;

Szczegóły i karta zgłoszenia (04.06.2018 RODNiIP WOM Rybnik);

 „Popołudnie z niemiecką książką”:

  • Lieve Baeten „Die neugierige kleine Hexe“ – prowadząca: Ewa Pietrek;

Szczegóły i karta zgłoszenia (14.05.2018 PBW Kluczbork), (17.05.2018 RCRE Opole);

  • Eric Carle  „Der kleine Käfer Immerfrech” – prowadząca: Maria Jolanta Sikora;

Szczegóły i karta zgłoszenia (5.06.2018 RCRE Opole);

  • Eric Carle „Die kleine Spinne spinnt und schweigt“ – prowadząca: Aleksandra Jarczewska; Szczegóły i karta zgłoszenia (06.2018 RCRE Opole).

 

Cykl II Seminaria i warsztaty przedmiotowo-metodyczne w zakresie nauczania języka niemieckiego:

 „Multimedialnie na niemieckim – aplikacje i programy niezbędne do prowadzenia atrakcyjnych lekcji”:

  • Sprawdzanie i ocenianie on-line – szybko, wygodnie i ciekawie z Plickersem i Google – prowadząca: Elżbieta Wydra; Szczegóły i karta zgłoszenia (06.2018 Katowice);
  • QR – cody bez tajemnic – jak stworzyć je samemu i kreatywnie wykorzystać na lekcji – prowadząca: Barbara Chyłka; Szczegóły i karta zgłoszenia (05.2018 RCRE Opole);
  • Sprawdzanie i ocenianie on-line – szybko, wygodnie i ciekawie z Plickersem (ciąg dalszy) i aplikacją Quizlet – prowadząca: Elżbieta Wydra; Szczegóły i karta zgłoszenia (05.2018 RCRE Opole).

Cykl III Rozwój osobisty nauczyciela języka niemieckiego:

Nauczyciel – wychowawca. Emocje są ważne – prowadząca: Marta Florkiewicz-Borkowska;

Szczegóły i karta zgłoszenia (26-27.05.2018 OS Niwki);

Nauczyciel – tutor. Relacje są ważne – prowadząca: Izabela Wyppich; Szczegóły i karta zgłoszenia (09.06.2018 OS Niwki);

Nauczyciel – mediator. Reagowanie jest ważne – prowadząca: Anna Życka; Szczegóły i karta zgłoszenia (10.06.2018 OS Niwki).

Cykl IV Seminaria i warsztaty przedmiotowo-metodyczne w zakresie edukacji regionalnej  i wielokulturowej

Konferencja: Nowy podręcznik do historii: „Europa – nasza historia”, (28.05.2018 RCRE Opole).

 

 

Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdują się w kartach zgłoszenia (zakładka OFERTA PROGRAMU NIWKI)