26 marca 2018

Oferta szkoleń organizowanych w ramach Programu Niwki 2018 w kwietniu, w tym m.in, jak pracować z podręcznikiem NIKO

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje o bezpłatnych szkoleniach dla nauczycieli z województwa śląskiego i opolskiego w ramach Programu Niwki, które odbędą się w kwietniu 2018 r.

Szkolenia finansowane są ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Samorządów Województwa Opolskiego i Śląskiego, a udział we wszystkich formach doskonalenia jest bezpłatny dla uczestników.

Szkolenie dla nauczycieli języka niemieckiego w edukacji wczesnoszkolnej: „Jak pracować z podręcznikiem do języka mniejszości narodowej NIKO oraz programem nauczania dla I etapu edukacji?”, adresowane w szczególności do tych placówek, które zamówiły podręcznik do nauczania języka mniejszości narodowej „Niko”.

Terminy:

7.04.2018 r. Ośrodek Szkoleniowy Niwki <https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1308> – (8 godzin dydaktycznych – pełna wersja szkolenia);

lub

16.04.2018 r. Szkoła Podstawowa nr 12 Tarnowskie Góry <https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1309> – szkolenie dedykowane nauczycielom z woj. śląskiego (4 godziny dydaktyczne).

Pozostałe szkolenia, organizowane w kwietniu:

  1. Wiosna w zabawie, zwyczajach i na lekcjach języka niemieckiego, 14.04.2018 r. RCRE Opole https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1292>;
  2. Pod jednym DACH-em – dydaktyczna wyprawa do krajów niemieckojęzycznych, 21-22.04.2018 r. OS Niwki <https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1310>.

Aktualne terminy szkoleń i linki do karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: http://niwki.rcre.opolskie.pl/k/index.php/oferta-programu-niwki .