2 stycznia 2020

„Niebanalnie o giełdzie”- projekt edukacyjny dla nauczycieli

Adresatami projektu są nauczyciele przedmiotów zawierających treści ekonomiczne (w szczególności: podstawy przedsiębiorczości, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie), uczący w klasach 7-8 szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych. Szkolenie „Niebanalnie o giełdzie”  odbędzie się 26 kwietnia 2020 r. w Katowicach (Uniwersytet Ekonomiczny)-rejestracja uczestników poprzez stronę: https://wizytyszkolnegpw.pl/niebanalnie-o-gieldzie

Projekt ma charakter ogólnopolski, udział w nim jest bezpłatny dla uczestników, ale liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Udział w projekcie „Niebanalnie o giełdzie” to dla nauczycieli możliwość:

  • rozwinięcia wiedzy i umiejętności w zakresie nauczania o rynku kapitałowym,
  • zdobycia wiedzy o atrakcyjnych, nowoczesnych i innowacyjnych formach nauczania i narzędziach edukacyjnych,
  • stworzenia własnych narzędzi do prowadzenia lekcji,
  • wymiany doświadczeń z wykładowcami i innymi nauczycielami,
  • otrzymania bezpłatnych materiałów dydaktycznych (podręcznika „Niebanalnie o giełdzie”, prezentacji multimedialnych oraz egzemplarzy gry edukacyjnej „Kawiarenki”),
  • udziału w konkursie na scenariusz lekcji i zdobycia atrakcyjnych nagród,
  • dostępu do materiałów edukacyjnych on-line – filmu edukacyjnego
    i scenariuszy lekcji.

Organizatorem projektu jest Fundacja GPW wraz z partnerem – Giełdą Papierów Wartościowych. Projekt realizowany jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.