24 lutego 2020

Nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego

Nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie województwa śląskiego.


Biuletyn Informacji Publicznej – Karta informacyjna nr 17