5 lipca 2017

Trwa nabór kandydatów do Rady Dzieci i Młodzieży

Nabór kandydatów do drugiej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Minister Edukacji Narodowej ogłasza nabór kandydatów do drugiej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Do zadań Rady należy m. in. wyrażanie opinii i przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

Formularze zgłoszeniowe należy wysyłać do 31 lipca 2017 r.

Osoba do kontaktu w sprawach naboru jest Pani Anna Gozdek,  ekspert w biurze Organizacyjnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej, tel. 22/3474 140, e-mail: anna.gozdek@men.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy