6 maja 2019

„Młody kolekcjoner czegokolwiek”

działanie realizujące założenia Kampanii „Wiem…, więc jestem bezpieczny” w roku szkolnym 2018/2019.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Uczniowie

pragniemy promować uczniów o specjalnych pasjach i zainteresowaniach kolekcjonerskich. Zbieranie może dotyczyć rzeczy oczywistych, tradycyjnych lub przybierać niekiedy ekscentryczne formy. Ludzie zbierają niesamowite rzeczy i mają szeroką wiedzę na temat swoich zbiorów. Kolekcjonerstwo sprawia ludziom przyjemność zbierania przedmiotów często niemających żadnego praktycznego zastosowania.

 

Zapraszamy dyrektorów szkół i nauczycieli do rozpoznania wyjątkowych kolekcjonerów wśród swoich uczniów. Jeżeli macie Państwo w gronie uczniów takich kolekcjonerów, to proszę o wypełnienie ankiety na platformie SOK nt. „Młody kolekcjoner czegokolwiek”.

 

Dyrektor może wskazać maksymalnie dwóch uczniów z danej szkoły. Zgłoszenie ucznia na platformie SOK dokonuje dyrektor szkoły w terminie do 15 maja 2019 r. oraz zgłoszenie wymaga jednoczesnego przekazania kopii załącznika 1 i 2 na adres:

d.niedzielska-barczyk@poczta.kuratorium.katowice.pl

Uczniów – kolekcjonerów najciekawszych zbiorów zaprosimy na pokaz swoich kolekcji 6 czerwca 2019 r. do Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Informacji udziela st. wizytator Dorota Niedzielska-Barczyk, tel. 32 606 30 14.

Załączniki