22 lutego 2021

Międzynarodowe warsztaty eTwinning – Reshaping IVET image and attractiveness through Media Literacy

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli doświadczonych w programie  eTwinning na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego – Reshaping IVET image and attractiveness through Media Literacy organizowane online w dniach od 24 do 26 marca 2021 r.  w godz. 15:00 – 18:30. Warsztaty skierowane są do nauczycieli pracujących w szkołach technicznych, branżowych lub zawodowych, pracujących z uczniami w wieku 15-20 lat. Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim.


Do 28 lutego 2021 r. Krajowe Biuro eTwinning czeka na zgłoszenia nauczycieli:

  • posiadających doświadczenie w programie eTwinning;
  • pracujących w szkołach technicznych, branżowych lub zawodowych;
  • pracujących z uczniami w  wieku 15-20 lat;
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych warsztatach doskonalenia zawodowego eTwinning(online/offline).

Termin zgłoszeń upływa dnia 28 lutego 2021 r. (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.