16 kwietnia 2020

Międzynarodowe seminarium online – VET schools and eTwinning: The role of eTwinning in preparing students for the future

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli doświadczonych w programie eTwinning na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego VET schools and eTwinning: The role of eTwinning in preparing students for the future organizowane online na platformie eTwinning Live w dniach od 13 do 15 maja 2020 r.


Warsztaty skierowane są do nauczycieli uczący przedmiotów artystycznych technicznych, branżowych lub zawodowych w szkołach ponadpodstawowych. Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim.

Do 26 kwietnia 2020 r. Krajowe Biuro czeka na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających doświadczenie w programie eTwinning;
  • uczących przedmiotów artystycznych technicznych, branżowych lub zawodowych;
  • pracujących z uczniami w wieku 15 – 20 lat;
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa dnia 26 kwietnia 2020 r. (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: etwinning.pl