8 kwietnia 2019

Międzynarodowe seminarium kontaktowe w programie eTwinning Slavic seminar: Outdoor activities in the eTwinning Project w Bułgarii

Międzynarodowe seminarium kontaktowe w programie eTwinning Slavic seminar: Outdoor activities in the eTwinning Project w Bułgarii

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe dla krajów słowiańskich – Slavic seminar: Outdoor activities in the eTwinning project – organizowane przez bułgarskie biuro eTwinning w dniach od 16 do 18 maja 2019 r. w Sofii.

Spotkanie adresowane jest do nauczycieli zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w dowolnym wieku. Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 14 kwietnia 2019 r. biuro eTwinning czeka na zgłoszenia od:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning;
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie-Sofia

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 14 kwietnia 2019 r. (godz. 23:00).