6 marca 2019

Międzynarodowe seminarium kontaktowe w programie eTwinning  Entrepreneurship w Gdańsku

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe Entrepreneurship, organizowane przez polskie i francuskie biuro eTwinning w dniach od 11 do 14 kwietnia 2019 r. w Gdańsku. Seminarium adresowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 13+ lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 31 marca biuro eTwinning czeka na zgłoszenia nauczycieli:

  • dowolnego przedmiotu pracujących z grupą wiekową uczniów 13+;
  • zarejestrowanych w programie eTwinning;
  • swobodnie komunikujących się w języku angielskim;
  • gotowych do rozpoczęcia projektu.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Zgłoszenie kandydatury poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wydarzeniu. Zaproszenie na seminarium Biuro programu eTwinning wysyła oddzielną wiadomością e-mail.

Termin zgłoszeń upływa dnia 31 marca 2019 r.

Zakwalifikowaniu uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci WIFI.

Udział w seminarium jest bezpłatny. W ramach wydarzenia organizator zapewnia: materiały konferencyjne, wyżywienie i zakwaterowanie dla osób spoza Gdańska.

Rezygnacja z uczestnictwa po 31 marca 2019 r. zobowiązuje uczestnika do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Więcej  informacji  (formularz rejestracyjny, program, lokalizacja)  znajduje  się  na  stronie  wydarzenia: http://konferencje.frse.org.pl/CS_Gdansk_2019/about/lang:en .