6 marca 2019

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning we Francji – Participation démocratique

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe Participation démocratique, organizowane przez francuskie biuro eTwinning w dniach od 26 do 28 kwietnia 2019 r. w Lille. Spotkanie prowadzone będzie w języku francuskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Seminarium adresowane jest do:

  • nauczycieli zarejestrowanych na platformie eTwinning;
  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning;
  • nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 12-18 lat;
  • komunikujących się w języku francuskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

z dopiskiem oświadczenie-Lille.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 17 marca 2019 r. (godz. 23:00).

Szczegółowe informacje (formularz zgłoszenia, zasady udziału) dostępne są na stronie: https://etwinning.pl/miedzynarodowe-seminarium-kontaktowe-participation-democratique/ .