7 października 2019

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning w Serbii – Language teaching and learning through eTwinning

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe Language teaching and learning through eTwinning, organizowane przez serbskie biuro eTwinning w dniach od 28 do 30 listopada 2019 r. w Belgradzie (Serbia).

Spotkanie adresowane jest do nauczycieli początkujących w programie eTwinning, którzy są zainteresowani realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku od  7 do 15 lat. Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 13 października 2019 r. Krajowe Biuro Programu eTwinning czeka na zgłoszenia od nauczycieli:

  • zarejestrowanych w programie eTwinning;
  • języków obcych pracujących z uczniami w wieku 7-15 lat;
  • komunikujących się w języku angielskim;
  • zainteresowanych realizacją projektów Erasmus+ (KA1, KA2).

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

z dopiskiem oświadczenie eTwinning-Belgrad.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 13 października 2019 r. (godz. 23:00).