6 września 2019

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning w Niemczech – Democratic Participation

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe – Democratic participation – organizowane przez niemieckie biuro eTwinning w dniach od 7 do 9 listopada 2019 r. w Erfurcie, Niemcy.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli początkujących w programie eTwinning, którzy są zainteresowani realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 10 – 18 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 15 września 2019 r. Krajowe Biuro Programu eTwinning czeka na zgłoszenia od nauczycieli:

  • zarejestrowanych i początkujących w programie eTwinning,
  • komunikujących się w języku angielskim,
  • każdej specjalności uczących uczniów w wieku 10 – 18 lat.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

z dopiskiem oświadczenie eTwinning-Erfurt.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://etwinning.pl/miedzynarodowe-seminarium-kontaktowe-democratic-participation/ .

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 15 września 2019 r. (godz. 23:00)