12 września 2019

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning w Niemczech – Acquiring intercultural competences with eTwinning at primary school level

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe – Acquiring intercultural competences with eTwinning at primary school level – organizowane przez niemieckie biuro eTwinning w dniach od 21 do 23 listopada 2019 r. w miejscowości Hannover, w Niemczech.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli początkujących w programie eTwinning, którzy są zainteresowani realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku od 6 do 12 lat.

Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 15 września 2019 r. Krajowe Biuro Programu eTwinning czeka na zgłoszenia od nauczycieli:

  • zarejestrowanych w programie eTwinning;
  • komunikujących się w języku angielskim;
  • pracujących z uczniami w wieku 6-12 lat;
  • każdej specjalności.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

z dopiskiem oświadczenie-Hannover.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://etwinning.pl/miedzynarodowe-seminarium-kontaktowe-acquiring-intercultural-competences-with-etwinning-at-primary-school-level/ .

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 15 września 2019 r. (godz. 23:00).