8 października 2019

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning w Finlandii – Democratic participation and eTwinning

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe – Democratic participation and eTwinning, organizowane przez fińskie biuro eTwinning w dniach od 12 do 14 grudnia 2019 r. w Helsinkach (Finlandia).

Spotkanie adresowane jest do nauczycieli początkujących w programie eTwinning, którzy są zainteresowani realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku od  7 do 12 lat. Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 16 października 2019 r. Krajowe Biuro Programu eTwinning czeka na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning;
  • języków obcych pracujących z uczniami w wieku 7-12 lat;
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

z dopiskiem oświadczenie eTwinning-Helsinki.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 16 października 2019 r. (godz. 23:00).