19 kwietnia 2018

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning „United in Cultural Diversity” w Pradze

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych (wiek uczniów: 7-15 lat), zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe organizowane przez czeskie biuro eTwinning w dniach od 31 maja do 03 czerwca 2018 r. w Pradze.


Spotkanie adresowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.
Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

 • posiadać aktywne konto użytkownika na platformie eTwinning Live;
 • zapoznać się z zasadami udziału w spotkaniach eTwinning;
 • wypełnić, podpisać i zeskanować oświadczenie uczestnika (druga strona powyższego pliku);
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączając do niego skan w/w oświadczenia;
 • przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika na adres:
  Krajowe Biuro eTwinning
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa
  z dopiskiem oświadczenie – Praga.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 25 kwietnia 2018 r.

Przed wysłaniem zgłoszenia należy sprawdzić warunki podróży i uzgodnić z dyrekcją możliwość swojego udziału w szkoleniu.

Ponadto Krajowe Biuro informuje, że:

 • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia;
 • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
 • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.