25 czerwca 2019

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning na Łotwie – Robotics for eTwinning projects

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe Robotics for eTwinning Project, organizowane przez łotewskie biuro eTwinning w dniach od 19 do 22 sierpnia 2019 r. w Valmierze, Łotwa.

 

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 10 – 18 lat. Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

 

Do 2 lipca 2019  r. Krajowe Biuro Programu eTwinning czeka na zgłoszenia od:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning;
  • komunikujących się w języku angielskim;
  • nauczycieli każdej specjalności uczących uczniów w wieku 10 – 18 lat.

 

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

 

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

z dopiskiem oświadczenie-Valmiera.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 2 lipca 2019 r. (godz. 23:00).