17 października 2017

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning – Math&Science w Sopocie

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe z udziałem eTwinnerów z Estonii, Czech, Francji, Niemiec, Mołdawii, Serbii, Słowacji, Szwecji, Tunezji i Polski. Seminarium odbędzie się w terminie od 16 do 19 listopada 2017 r. w Sopocie.


Spotkanie adresowane jest do nauczycieli przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych i prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Warunki rekrutacji:

  1. nauczyciel przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych;
  2. zarejestrowany w programie eTwinning (zarejestruj się tutaj);
  3. uczestniczący w międzynarodowych warsztatach eTwinning po raz pierwszy;
  4. gotowy do rozpoczęcia projektu;
  5. swobodnie komunikujący się w języku angielskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 6 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje, program, warunki finansowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: konferencje.frse.org.pl