12 kwietnia 2019

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning – Learning and respecting intercultural values w Armenii

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe „Learning and respecting intercultural values”, organizowane przez armeńskie biuro eTwinning w dniach od 16 do 19 maja 2019 r. w miejscowości Aghveran, w Armenii.

Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, mi ędzynarodowe projekty eTwinning.

Do 23 kwietnia 2019 r. biuro eTwinning czeka na zgłoszenia od:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning i pracujących z uczniami w wieku 10-18 lat;
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Zasadami udziału w spotkaniach organizowanych przez program eTwinning oraz wypełnić, podpisać i wysłać oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie-Armenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 23 kwietnia 2019 r. (godz. 23:00).

Uczestnicy wydarzenia muszą posiadać ważny paszport.