30 kwietnia 2019

Międzynarodowe seminarium kontaktowe – eTwinning Contact Seminar for preschool teachers w Czechach

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli edukacji przedszkolnej na międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning Contact Seminar for preschool teachers, organizowane przez czeskie biuro eTwinning w dniach 5 – 8 czerwca 2019 r.  w okolicach Pragi.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem wychowanków w wieku przedszkolnym (3 – 7 lat) i prowadzone będzie w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 5 maja 2019 r. biuro eTwinning czeka na zgłoszenia od:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning;
  • nauczycieli pracujących z wychowankami w wieku 3 – 7 lat;
  • komunikujących się w języku angielskim.

 

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Zasadami udziału w spotkaniach organizowanych przez program eTwinning oraz wypełnić, podpisać i wysłać oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) na adres:

Krajowe Biuro eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

z dopiskiem oświadczenie-Praga

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 5 maja 2019 r. (godz. 23:00).

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://etwinning.pl/miedzynarodowe-seminarium-kontaktowe-etwinning-contact-seminar-for-preschool-teachers/