3 lutego 2020

Międzynarodowe seminarium eTwinning – Coding and Computational Thinking w Oslo

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium eTwinning pt.: Coding and Computational Thinking, organizowane przez norweskie biuro eTwinning w dniach od 18 do 20 marca 2020 r. w Oslo, Norwegia.


Spotkanie adresowane jest do nauczycieli dowolnej specjalności, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku od 12 do 15 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 19 lutego 2020 Krajowe Biuro Programu eTwinning czeka na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning;
  • dowolnej specjalności;
  • pracujących z uczniami w wieku 12-15 lat;
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium. Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Oslo.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 19 lutego 2020 r. (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu. Więcej informacji (zasady udziału, oświadczenie) dostępne są na stronie: etwinning.pl.