9 lutego 2018

Międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych TIMSS

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji siódmej edycji badania TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Jest to międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych prowadzone co 4 lata. Badanie obejmie w Polsce uczniów czwartych klas szkół podstawowych.

Program TIMSS w skali międzynarodowej jest koordynowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – lEA z siedzibą w Amsterdamie. W Polsce badanie jest realizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Badanie TIMSS uznawane jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Jego założenia i wskaźniki używane są w monitorowaniu jakości edukacji w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce. W okresie 19 marca – 13 kwietnia 2018 r. odbędzie się pilotażowy etap badania, który obejmie 36 wylosowanych szkół podstawowych z województw: mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego.

Sprawą kluczową dla powodzenia badania, a tym samym sformułowania poprawnych wniosków o poziomie wiedzy polskich czwartoklasistów, jest uczestnictwo w nim wszystkich wylosowanych szkół. W losowaniu wykorzystane zostały złożone procedury statystyczne.

Wyniki badania TIMSS są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym oraz ogólnokrajowym i nie będą wykorzystane ani do oceny pracy poszczególnych szkół, ani też indywidualnej wiedzy i umiejętności uczniów. Procedura badania z tego względu nie pozwala także na ujawnianie szkół biorących w nim udział. W gestii dyrekcji szkół pozostaje decyzja, czy będą udostępniać wiedzę o swoim uczestnictwie w badaniu TIMSS, czy tez nie.

Podczas realizacji badania będą przestrzegane postanowienia Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o skontaktowanie się z Panią Joanną Kaźmierczak (numer telefonu: 22 24 17 121, adres poczty elektronicznej: j.kazmierczak@ibe.edu.pl ).