25 maja 2018

„Lviv Calling” – polsko-niemiecko-ukraińskie forum dla animatorów wymiany młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza osoby pracujące z młodymi ludźmi w Polsce, Niemczech oraz na Ukrainie do udziału w forum „Lviv Calling”, które odbędzie się od 12 do 16 września 2018 roku we Lwowie.

Od 2014 roku PNWM wspiera projekty wymiany młodzieży odbywające się również na Ukrainie, miedzy innymi dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Z roku na rok korzysta z tej możliwości coraz więcej partnerstw polsko-niemiecko-ukraińskich, a Ukraina od lat pozostaje ulubionym krajem wymian trójstronnych wspieranych przez PNWM.

Tematyka forum
Celem forum „Lviv Calling” jest inicjowanie partnerstw, poszukiwanie nowych dróg współpracy oraz wsparcie organizatorów spotkań wiedzą z zakresu metod edukacji pozaformalnej oraz planowania i zarządzania projektami. Program konferencji został opracowany na podstawie dotychczasowego doświadczenia PNWM w zakresie wymiany trójstronnej z Ukrainą, a także w oparciu o wyniki polsko-niemiecko-ukraińskiego forum „Młodzież na Ukrainie” z 2017 roku.

Tematyka forum
• inicjowanie nowych partnerstw polsko-niemiecko-ukraińskich,
• przedstawienie metod pracy wokół tematyki różnorodności,
• crash kurs od wniosku do rozliczenia,
• fundraising,
• przygotowanie i tworzenie projektów w zespołach trójstronnych.

Grupa docelowa
Forum „Lviv Calling” skierowane jest do aktywnych animatorów wymiany młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy, w szczególności tych, którzy organizują projekty wspierane przez PNWM.

Sprawy organizacyjne
Zgłoszenia można przesyłać do 20 czerwca 2018 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Języki forum to polski, niemiecki i ukraiński. PNWM zapewnia tłumaczenie symultaniczne.

PNWM zwraca 90% kosztów podróży do wysokości 750 złotych.

Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.