18 lipca 2017

List Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podręczników

Pismo Ministra Edukacji Narodowej nr  DPPI-WPPiP.4083. 157.2017.MS z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2017/2018.

Pobierz dokument