29 października 2020

List do dyrektorów szkół

Katowice, 29 października 2020 r.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa śląskiego,
Nauczyciele, Rodzice,

aktualnie niemal wszystkie szkoły funkcjonują w warunkach ograniczonej działalności, co jest wynikiem trudnej sytuacji epidemicznej, coraz większego zagrożenia zdrowia i życia. Wszyscy nieustannie przekonujemy się, jak ważna jest odpowiedzialność za siebie i innych, współpraca, empatia, otwartość na potrzeby drugiego człowieka, a przede wszystkim troska o życie i zdrowie, własne, naszych bliskich, ale także tych, których nie znamy, obok których przechodzimy, z którymi się spotykamy na ulicy, w sklepie, w pracy.

W ostatnich dniach, pomimo obowiązujących w związku z pandemią zakazów zgromadzeń, odbywają się demonstracje, którym często towarzyszą zachowania agresywne, wulgarne, a nawet dochodzi do profanacji symboli narodowych i religijnych. Niestety, świadkami takich zachowań są także dzieci i młodzież uczestniczący w tych zgromadzeniach, narażając zdrowie i życie własne, swoich rodziców, dziadków.

Kierując się  troską o bezpieczeństwo fizyczne, emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży, apeluję do Państwa o  podjęcie działań, które uchronią młodych ludzi przed instrumentalnym traktowaniem. Każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów, ale nikt nie ma prawa do świadomego stwarzania zagrożenia dla życia i zdrowia, fizycznego i psychicznego innych.

Proszę, chrońmy nasze dzieci, naszych uczniów przed zagrożeniami, jakie niosą ze sobą tego typu  akcje, zagrożeniami, których skutki mogą być wręcz katastrofalne i nieodwracalne. Obowiązkiem szkoły jest wychowywać w poszanowaniu dla wartości, dla prawa, uczyć szacunku dla drugiego człowieka. Każdy ma prawo do manifestowania swoich poglądów, ale korzystanie z tego prawa nie może pozbawiać innych prawa do ochrony zdrowia i życia, szacunku dla  symboli narodowych, religijnych.

Apeluję o rozwagę, odpowiedzialność, o zaniechanie agresji i nienarażanie siebie i innych na niewyobrażalne skutki takich zachowań, których konsekwencji dziś nikt nie jest w stanie przewidzieć.

Zostańmy w domu, bo tylko tak możemy się chronić w tej trudnej pandemicznej rzeczywistości.

Wicekurator Oświaty

Jacek Szczotka