7 grudnia 2018

Kursy online w programie eTwinning – styczeń 2019

Krajowe Biuro Programu eTwinning zaprasza nauczycieli na bezpłatne szkolenia internetowe, dotyczące różnorodnych narzędzi przydatnych w realizacji projektów eTwinning.


Dlaczego warto wziąć w nich udział:

 • nauczyciel dopasowuje miejsce i czas nauki do swoich potrzeb,
 • nie ponosi żadnych kosztów – udział w kursie jest bezpłatny,
 • wykorzystuje najnowsze technologie i różne środki przekazu, szczególnie platformę edukacyjną Moodle,
 • otrzymuje wsparcie doświadczonego trenera,
 • nawiązuje kontakty i wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami,
 • może uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Krajowe Biuro eTwinning.

Wszystkie materiały szkoleniowe umieszczane są na stronie kursu moodle.etwinning.pl i wykorzystują różne środki przekazu: tekst, grafikę, multimedia, audio i wideo.

Każdy zarejestrowany w eTwinning nauczyciel może zrealizować 10 dowolnych narzędziowych kursów tygodniowych. Po ukończeniu tych szkoleń powinien rozpocząć realizację projektu eTwinning, w ramach którego będzie korzystał z nabytych umiejętności. Udział w kolejnych kursach online jest możliwy wyłącznie po spełnieniu tego warunku.

Pełna lista kursów internetowych eTwinning, oferowanych w styczniu 2019 r. znajduje się na stronie: www.etwinning.pl.

Obecnie trwa nabór na kursy:

 • Tydzień z eTwinningiem – termin rozpoczęcia kursu – 14 stycznia
 • Tydzień z narzędziami eTwinning Live – termin rozpoczęcia kursu – 14 stycznia
 • Tydzień z projektem Erasmus+ KA1- termin rozpoczęcia kursu – 14 styczni
 • Tydzień z narzędziami do edycji filmów – termin rozpoczęcia kursu – 14 stycznia
 • Tydzień z narzędziami Google dla nauczycieli języków obcych – termin rozpoczęcia kursu – 14 stycznia
 • Tydzień z tablicą interaktywną – termin rozpoczęcia kursu – 14 stycznia
 • Tydzień z programowaniem w języku C++ – termin rozpoczęcia kursu – 14 stycznia
 • Tydzień z Scratchem część 1 – termin rozpoczęcia kursu – 14 stycznia
 • Tydzień z TIK dla najmłodszych – termin rozpoczęcia kursu – 14 stycznia
 • Tydzień z narzędziami do interakcji (Tricider i Kahoot) – termin rozpoczęcia kursu – 14 stycznia
 • Tydzień z GIMPEM – termin rozpoczęcia kursu – 14 stycznia
 • Tydzień z programowaniem dla najmłodszych (Kodable i Tynker) – termin rozpoczęcia kursu – 14 stycznia
 • Tydzień z tworzeniem lekcji na platformie Blendspace – termin rozpoczęcia kursu – 14 stycznia
 • Tydzień z Excelem część 1 – termin rozpoczęcia kursu – 14 stycznia
 • Tydzień na projekt – termin rozpoczęcia kursu – 21 stycznia
 • Tydzień z projektem Erasmus+ KA2 – termin rozpoczęcia kursu – 21 stycznia
 • Tydzień z TIK dla polonistów – termin rozpoczęcia kursu – 21 stycznia
 • Tydzień z kodowaniem offline – termin rozpoczęcia kursu – 21 stycznia
 • Tydzień z podstawami HTML – termin rozpoczęcia kursu – 21 stycznia
 • Tydzień z Scratchem część 2 – termin rozpoczęcia kursu – 21 stycznia
 • Tydzień z Chmurą – termin rozpoczęcia kursu – 21 stycznia
 • Tydzień z appkami – termin rozpoczęcia kursu – 21 stycznia
 • Tydzień z uczeniem się poza klasą szkolną – termin rozpoczęcia kursu – 21 stycznia
 • Tydzień z gazetą online – termin rozpoczęcia kursu – 21 stycznia
 • Tydzień z Emaze, Picturetrail i Powtoon – termin rozpoczęcia kursu – 21 stycznia
 • Tydzień z infografiką w projekcie eTwinning – termin rozpoczęcia kursu – 21 stycznia
 • Tydzień z gamifikacją – termin rozpoczęcia kursu – 21 stycznia
 • Tydzień z Excelem część 2 – termin rozpoczęcia kursu – 21 stycznia
 • Tydzień z TwinSpace – termin rozpoczęcia kursu – 28 stycznia
 • Tydzień z Plickers i QR Kodami – termin rozpoczęcia kursu – 28 stycznia
 • Tydzień z interaktywną lekcją wideo dla humanistów – termin rozpoczęcia kursu – 28 stycznia
 • Tydzień z LearningApps.org – termin rozpoczęcia kursu – 28 stycznia
 • Tydzień z WordPress – termin rozpoczęcia kursu – 28 stycznia
 • Tydzień z Prezi – termin rozpoczęcia kursu – 28 stycznia
 • Tydzień z niezbędnikiem nauczyciela na I etapie edukacyjnym – termin rozpoczęcia kursu – 28 stycznia
 • Tydzień z książeczką elektroniczną – termin rozpoczęcia kursu – 28 stycznia
 • Tydzień z mapą mentalną – termin rozpoczęcia kursu – 28 stycznia
 • Tydzień z internetowym survivalem w języku angielskim – termin rozpoczęcia kursu – 28 stycznia
 • Tydzień z kodowaniem dla początkujących – RunMarco – termin rozpoczęcia kursu – 28 stycznia
 • Tydzień z grafiką wektorową – termin rozpoczęcia kursu – 28 stycznia
 • Tydzień z Class Dojo – termin rozpoczęcia kursu – 28 stycznia
 • Tydzień z fotoedycją – termin rozpoczęcia kursu – 28 stycznia
 • Tydzień z Web 2.0 – termin rozpoczęcia kursu – po uzbieraniu się grupy
 • Tydzień z ScreenCastem – termin rozpoczęcia kursu – po uzbieraniu się grupy
 • Tydzień z przedsiębiorczością – termin rozpoczęcia kursu – po uzbieraniu się grupy
 • Tydzień na WebQuest – termin rozpoczęcia kursu – po uzbieraniu się grupy
 • Tydzień z hostingiem dla początkujących – termin rozpoczęcia kursu – po uzbieraniu się grupy
 • Tydzień z programowaniem na iPadzie – termin rozpoczęcia kursu – po uzbieraniu się grupy
 • Tydzień z przedsiębiorczością w eTwinning – termin rozpoczęcia kursu – po uzbieraniu się grupy
 • Tydzień z VoiceThread i Penzu – termin rozpoczęcia kursu – po uzbieraniu się grupy
 • Tydzień z eXeLearning – termin rozpoczęcia kursu – po uzbieraniu się grupy
 • Tydzień z Amara – termin rozpoczęcia kursu – po uzbieraniu się grupy
 • Tydzień z PocketCode – termin rozpoczęcia kursu – po uzbieraniu się grupy
 • Tydzień z TeamViewer – termin rozpoczęcia kursu – po uzbieraniu się grupy
 • Tydzień z Audacity – termin rozpoczęcia kursu – po uzbieraniu się grupy.