12 lutego 2020

Kursy internetowe eTwinning – marzec 2020 r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza na bezpłatne szkolenia internetowe, dotyczące różnorodnych narzędzi niezwykle przydatnych w realizacji projektów eTwinning!

W ofercie znajdziecie Państwo 104 zróżnicowane kursy tygodniowe. Opisy wszystkich oferowanych szkoleń dostępne są na stronie:

Dlaczego warto wziąć udział w kursach online:

  • nauczyciel dopasowuje miejsce i czas nauki do swoich potrzeb,
  • nie ponosi żadnych kosztów – udział w kursie jest bezpłatny,
  • wykorzystuje najnowsze technologie i różne środki przekazu, szczególnie platformę edukacyjną Moodle,
  • otrzymuje wsparcie doświadczonego trenera,
  • nawiązuje kontakty i wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami,
  • może liczyć w każdej chwili na pomoc innych kursantów i trenera,
  • może uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Krajowe Biuro eTwinning.

Wszystkie materiały szkoleniowe umieszczane są na stronie kursu https://kursy.etwinning.pl i wykorzystują różne środki przekazu: tekst, grafikę, multimedia, audio i wideo.

UWAGA!

Każdy zarejestrowany w eTwinning nauczyciel może zrealizować 10 dowolnych narzędziowych kursów tygodniowych. Po ukończeniu tych szkoleń powinien rozpocząć realizację projektu eTwinning, w ramach którego będzie korzystał z nabytych umiejętności. Udział w kolejnych kursach online jest możliwy wyłącznie po spełnieniu tego warunku.

Pełna lista tygodniowych kursów odbywających się w marcu 2020 r. dostępna jest na stronie internetowej: https://etwinning.pl/kursy-internetowe-marzec-2020/