5 czerwca 2018

Kształcenie młodocianych pracowników – prognoza wysokości środków

Prognoza wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w latach 2019-2022 kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz informacji dotyczącej wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w roku 2019.


Pismo

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2