9 czerwca 2020

Konsultacje z nauczycielami dla uczniów szkół artystycznych

Od 8 czerwca 2020 r. zostały uruchomione konsultacje z nauczycielami dla uczniów ze wszystkich typów szkół artystycznych oraz możliwość korzystania przez nich z biblioteki szkolnej – to zmiany ujęte w podpisanym  5 czerwca rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.


Komunikat MEN