10 września 2018

Konkursy dla szkół „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”


Ministerstwo Spraw Zagranicznych w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej przy merytorycznej współpracy i organizacyjnym wsparciu Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza uczniów mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w:

  1. Konkursie plastycznym „25 lat Europejskiej Konwencji Praw człowieka w Polsce” dla uczniów klas I –VI szkoły podstawowej,
  2. Konkursie na plakat edukacyjny „25 lat Europejskiej Konwencji Praw człowieka w Polsce” dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej,
  3. Konkursie na esej „25 lat Europejskiej Konwencji Praw człowieka w Polsce” dla uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych.

Celem konkursów jest, między innymi, upowszechnianie wśród uczniów, nauczycieli i szkół wiedzy na temat praw i wolności chronionych Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r.


Załączniki:

  1. Konkursy dla szkół „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce” informacje dla nauczycieli i uczestników;
  2. Regulamin konkursu plastycznego „25 lat Europejskiej Konwencji Praw człowieka w Polsce” dla uczniów klas I –VI szkoły podstawowej;
  3. Regulamin Konkursu na plakat edukacyjny „25 lat Europejskiej Konwencji Praw człowieka w Polsce” dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej;
  4. Regulamin konkursu na esej „25 lat Europejskiej Konwencji Praw człowieka w Polsce” dla uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych;
  5. Zasady używania logo – 25-lecie Europejskiej Konwencji PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE;
  6. Europejska Konwencja Praw Człowieka.