8 marca 2019

Konkurs wiedzy o Chorwacji dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego

Regulamin Konkursu Wiedzy o Chorwacji dla woj. sląskiego 06.03.19

Zał. nr 1 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 2 Klauzula informacyjna RODO

Zał. nr 3 karta zgłoszenia udziału szkoły w I etapie konkursu dla woj. sląskiego