19 marca 2019

Konkurs Selfie+

Konkurs 2019

Konkurs Selfie+ jest okazją dla  beneficjentów programów realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do podzielenia się  efektami ich pracy. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie konkursu fotograficznego, bo to właśnie za pomocą zdjęć najłatwiej i najskuteczniej można przedstawić rezultaty swoich działań. Eksperci FRSE wybiorą najlepsze zdjęcia  umieszczone na platformie w okresie trwania konkursu (1 marca – 31 października 2019). Materiały dodane poza terminem konkursu będą służyły inspirowaniu osób działających na rzecz edukacji, dzieleniu się dobrymi praktykami oraz rozwojowi platformy Selfie+.

Zasady konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  1. Zapoznać się z regulaminem konkursu oraz załącznikiem nr 1  i  załącznikiem nr 2.
  2. Wybrać jedno zdjęcie z projektu najlepiej pasujące do poniższych kategorii
  • Twój projekt w jednym ujęciu – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw główny temat działań projektowych
  • Europejskie wartości w moim projekcie – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw, w jaki sposób Twój projekt wpływa na aktywność uczestników i ich włączenie w europejski wymiar edukacji.

Z każdego projektu może zostać zgłoszone tylko jedno zdjęcie w jednej z 2 kategorii.

Przyznane zostaną pierwsze miejsca w obu kategoriach konkursowych, dla beneficjentów reprezentujących każdy z uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie programów. Prosimy również zwrócić uwagę na to, że tym roku wprowadziliśmy limit zdjęć – z każdego projektu mogą opublikować Państwo 7 zdjęć (limit wchodzi w życie dla zdjęć opublikowanych po 1 marca 2019 r.).

  1. Dodać zdjęcie zgodnie z Instrukcją dodawania zdjęć najpóźniej do 31 października 2019 r.
  2. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej oraz przekazane zwycięzcom mailowo najpóźniej 30 listopada 2019 r.

W konkursie mogą wziąć udział zdjęcia z projektów realizowanych od początku funkcjonowania Programu Erasmus+,  PO WER oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży i Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Zdjęcia mogą zgłaszać realizatorzy projektów których działania zakończyły się lub trwają nadal.

Materiały publikowane na platformie muszą spełnić odpowiednie wymagania techniczne. Zdjęcia należy publikować w formacie JPG, a ich wielkość nie powinna przekraczać 1 MB. Do zdjęcia należy dołączyć krótki opis – od 500 do 1000 znaków.

Warunkiem korzystanie z platformy Selfie+ jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu korzystania z Platformy selfie+.

Zachęcamy do prezentowania swoich projektów w sposób kreatywny i twórczy!

 

O selfie+

Platforma selfie+ to miejsce stworzone specjalnie dla beneficjentów programów: Erasmus+, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, służące prezentowaniu działań projektowych realizowanych przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Kontakt z SElfie+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Erasmus+ Edukacja szkolna
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
tel. +48 22 463 12 73
e-mail: selfieplus@frse.org.pl
selfieplus.frse.org.pl

 

Kontakt z Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
tel. +48 22 463 10 00
e-mail: kontakt@erasmusplus.org.pl
www.frse.org.pl

Załączniki

Konkurs Selfie2019
Data: 2019-03-19, rozmiar: 325 KB